Opstaan als mens - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Opstaan als Mens

Het loslaten van jouw geprogrammeerde bestaan
Human innovator staat voor de paradigmaverschuiving in Bewustzijn. In eerdere blogs hebben we uitgebreid de invloed van het reptielenbrein in de vorming van de geprogrammeerde persoonlijkheid beschreven. We hebben tevens uitgelegd hoe belangrijk dit deel van onze hersenen is voor de overleving van ‘onze soort’ oftewel het geprogrammeerde bestaan in de Matrix.
De volgende stap is onderzoek naar het schouwspel van de zogenaamde machten en krachten die vandaag de dag nog steeds dezelfde Power over Others boodschap propageren. Voor ons was het intrigerend te zien hoe de zogenaamde volksvertegenwoordigers en hun groeiend aantal collega’s in de uitvoering (bepaalde medici, wetenschappers, werkgevers, etc.) wereldwijd al bijna twee jaar hetzelfde verhaal en beleid blijven verkondigen als de enige redding voor de mensheid. Dit ondanks alle nieuwe informatie, inclusief de zo hogelijk gewaardeerde (weliswaar andere) wetenschappelijke onderzoeken en bewijzen, die minder invasieve oplossingen bieden om uit de crisis te komen.

De verandering begint in onszelf

In ons laatste blog gaven we al een voorproefje over het belang van het Hart Kompas om andere keuzes te kunnen maken. In dit blog proberen we zicht te geven op wat er speelt als gevolg van ons reptielenbrein en hoe we als mensheid een geweldige stap vooruit kunnen maken enkel door te gaan staan voor onze Oorspronkelijkheid inclusief ons sociale brein.
Helderheid

Power over Others in het kort

Zoals uitgebreid beschreven in ons blog Power Within is de Power over Others-structuur niet alleen zichtbaar in overduidelijke situaties zoals oorlog, criminaliteit of de zakenwereld, maar juist ook in ons eigen dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke (re)acties als gevolg van een trigger. Een ieder ervaart een trigger wanneer onze geprogrammeerde persoonlijkheid zich op fysiek, energetisch of emotioneel niveau bedreigd voelt in zijn of haar bestaan binnen de Power over Others-structuur oftewel de Matrix.
Voor de oude heersers van de Aarde is het noodzakelijk dat het reptielenbrein van de mensen continu wordt getriggerd door Power over Others uit te oefenen om zo hun wereld, de Matrix waarin geld en macht de enige bronnen van manifesteren zijn, in stand te kunnen houden. Een krachtig middel om die trigger 24/7 in stand te houden is angst oproepen. Enkel de suggestie van vernietiging van ‘de soort’ oftewel de beëindiging van bestaan als geprogrammeerde persoonlijkheid blijkt voor veel mensen voldoende om te gehoorzamen aan de Power over Others. Hierbij identificeert de mens zich met de geprogrammeerde persoonlijkheid (Matrix identiteit) en vergeet zijn of haar Oorspronkelijke Kracht (Power Within).
Voor de kleine groep personen, die nu nog in de positie van de inmiddels illusionaire Power kant zitten, gaat het om de ultieme kick van macht hebben over het leven en de dood van mensen. Doordat zij hier letterlijk aan verslaafd zijn (immers ook zij zijn weer een pion van iemand boven hen) blijven ze hun repertoire continu automatisch weer herhalen.
Hoe dit mechanisme (met name de afgelopen twee jaar) wereldwijd is ingezet moge duidelijk zijn. De individuele reactie hierop kwam in eerste instantie veelal voort uit het reptielenbrein. Elk individu heeft in eerste instantie gereageerd door een bewuste keuze te maken vanuit de intentie om vanuit eigen waarheid hun (geprogrammeerde) bestaan als persoonlijkheid veilig te stellen. Als we niet gehinderd zouden zijn door externe invloeden, zouden we vanuit onze Oorspronkelijke of wezenlijke natuur hier zeer waarschijnlijk anders op gereageerd hebben.
crosssing

De geboorte in deze wereld en het sociale brein

Wanneer we naar de biologie kijken op deze Aarde en hoe de mens gemaakt is, zou het van nature zo moeten zijn dat de mens zich door het zoogdierenbrein ook wel het sociale brein (software) genoemd onderscheidt van reptielen. Het menselijk brein verwerkt informatie en zorgt voor rationeel denken van de mens.
Wetenschappers hebben onderzocht wat het sociale brein betekent en hoe dit precies in z’n werk gaat. Zonder in details te gaan en te pretenderen volledig te zijn komt het er min of meer op neer dat het sociale brein vlak na de geboorte geactiveerd wordt wanneer de vrouw haar kind voor de eerste keer borstvoeding geeft. Er vindt dan een chemisch proces plaats in de hersenen van zowel de moeder als de baby wat hun natuurlijke hartverbinding versterkt en het sociale brein van de baby activeert.
Jolande heeft in haar voormalige praktijk bijna 20 jaar aanstaande ouders, zwangere vrouwen en baby’s begeleid op verschillende manieren met als doel een warm welkom voor de baby en de ouders. Alle (aanstaande) ouders die Jolande heeft gezien deelden hetzelfde doel, een warm welkom voor hun baby en voor zichzelf als ouders. Echter, dit in de praktijk realiseren bleek vaak lastiger dan verwacht. De keren dat de bevalling een positieve ervaring was, mede waardoor moeder en kind meteen na de geboorte zich uit het hart konden verbinden en het sociale brein volledig geactiveerd kon worden is in haar praktijkervaring letterlijk op één hand te tellen. Er zijn niet voor niets zoveel therapieën, begeleidingsvormen en andere initiatieven voor ouders, zwangeren, pasgeborenen en kinderen met als insteek het herstel van het natuurlijk proces wat tijdens en vlak na de geboorte niet kon plaatsvinden. Kennelijk wordt, ondanks alle inspanningen van de ouders, het sociale brein vaker onvolledig geactiveerd dan wat natuurlijk gezien mogelijk is. De komst op Aarde lijkt daarmee een queeste voor overleven op zichzelf en activeert logischerwijs (in eerste instantie) met name het reptielenbrein om dit voor elkaar te krijgen. Deze start past precies in de structuur van het reptielenbewustzijn maar welk effect heeft dit op het Oorspronkelijk Mensbewustzijn?

Opstaan uit het reptielenbewustzijn

De verschuiving van het Hart als bron van wijsheid naar het reptielenbrein is een proces dat al duizenden jaren geleden is ingezet door de oude heersers van de Aarde. Het Oorspronkelijk Mensbewustzijn is daardoor meer naar de achtergrond gedrukt om ruimte te geven aan het reptielen bewustzijn. Geboren worden in een wereld, waarin Power over Others de toon is en overleven de voornaamste staat van jouw bestaan is, vervormt jouw bewustzijn dat uit het Onvoorwaardelijke Hartsveld komt. Je wordt letterlijk in een ander bewustzijn gezogen dat gedomineerd en in stand gehouden wordt door Power over Others als onderdeel van het collectieve reptielenbewustzijn. Dit bewustzijn vangt jouw aandacht en houdt dit zodanig vast dat het jou gijzelt in het script.
Het lijkt erop dat we in de huidige samenleving met z’n allen dit bijna normaal zijn gaan vinden mits het ons bestaan als persoonlijkheid maar veilig stelt. Kijk maar eens aandachtig om je heen om te kunnen opmerken dat we bepaalde zaken inderdaad gewoon zijn gaan vinden. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als ‘Zo doen we dat hier’, ‘Het is in het algemeen belang’ of ‘Ik volg enkel de orders op’. In dergelijke uitspraken zit al de suggestie en impliciete waarschuwing van ‘En probeer het niet te veranderen’. De door het systeem geïnterpreteerde toestemming van ons zwijgen heeft er mede toe geleid dat mensen in een positie van macht daar enkel en alleen gekomen zijn (uitzonderingen daargelaten) omdat ze doelbewust gekozen hebben het reptielenbewustzijn te leven met geld en macht in het vooruitzicht gesteld. Hiermee hebben ze elk Oorspronkelijk Mensbewustzijn zo goed als geheel los gelaten. Gewetenloos elke dag opnieuw het programma van Power over Others uitvoeren is het eindresultaat. In dat systeem en dito bewustzijn is de dag van morgen wezenlijk een herhaling van vandaag. Hierdoor zal de verandering, die de meeste mensen nu echt willen, per definitie nooit vanuit hen kunnen komen.
We kunnen en moeten hierbij echter ook de hand in eigen boezem steken. Immers in de huidige wereld, die om dagelijkse beslissingen vraagt, blijft er om daadwerkelijk te kunnen overleven als persoonlijkheid de vraag ‘Hoe wordt ik er beter van?’. Kijk naar de huidige wereldwijde tweedeling in de maatschappij die ontstaan is en die we feitelijk in stand houden door daar aan mee te blijven doen of er wat van te vinden vanuit ons reptielenbrein. Door onze aandacht en levensenergie te geven voeden we als het ware nog steeds het bestaansrecht van het collectieve reptielenbewustzijn. De vraag is of we dat als Oorspronkelijke Mens nog wel willen?
Zoals eerder uitgelegd is de mens in de huidige Matrix geprogrammeerd om als persoonlijkheid niet verder te komen dan als soort te overleven. Om dit programma terug te draaien en weer een Oorspronkelijk Mens te Zijn moeten we deze programmering dan ook annuleren en ons Hart Kompas als leidraad nemen. Wanneer we dit echt willen realiseren in ons dagelijks leven, dan is het NU de tijd en onvermijdelijk om al dan niet onbewuste angsten en trauma’s te overwinnen.
Het is hierbij van belang om volledig aanwezig te zijn (being present) in ons lichaam en de programma’s achter de angsten en trauma’s waar te nemen waardoor ze kunnen oplossen. Hiervoor hebben we ons Hart (Power Within) nodig. Immers in ons Hart weten we hoe het voelt om in Zelfvertrouwen te zijn zonder externe bewijzen noch een goedkeuring van een autoriteit. Hierdoor blijft het neurologische systeem kalm en de mogelijk adequate (re)acties komen dan ook vanuit ons Zijn. Dit proces is letterlijk tegenstrijdig aan hoe we nu nog geprogrammeerd zijn om als persoonlijkheid te overleven. Vandaar dat poortwachters in het reptielenbewustzijn van deze wereld er voor zorgen om, ogenschijnlijk uit het niets, het reptielenbrein in de mens en daarmee de geprogrammeerde persoonlijkheid telkens weer te activeren zodra de frequentie van de mens te hoog is of zo je wilt hun Licht te krachtig straalt. Daarom heeft, tot kort geleden, de hoge frequentie van onvoorwaardelijke Liefde en zelfvertrouwen amper ruimte gehad om tot bloei te komen. De huidige wereldwijde verhoging van de frequentie van de planeet Aarde samen met het interne werk van duizenden mensen zorgen er voor dat het verstoorde bewustzijn van de mensheid weer teruggedraaid wordt naar het Oorspronkelijke Mensbewustzijn. Dit is een transitie waarin jouw deelname essentieel is ondanks dat de suggestie van het script doorgaans zo levensecht is (waarheid lijkt) dat het alternatief, de Oorspronkelijke Wereld nog zo onvoorstelbaar is.
Noem het Ascentie, noem het een Rise Up, noem het de Paradigmaverschuiving in Bewustzijn, het maakt niet uit welke woorden jij er aan geeft. Van belang is dat, wanneer jij dit leest het Oorspronkelijk Mensbewustzijn jouw hier gebracht heeft en jou laat zien dat jij op jouw manier en in jouw tempo bezig bent met Op te Staan uit de wereld van het reptielenbewustzijn waarin je geboren bent.
alignment

Het Oorspronkelijk Mensbewustzijn ruimte geven

Het is onze overtuiging dat de Oorspronkelijke Mens een lichtwezen is dat creëert door zijn aandacht te richten op wat er collectief nodig is op Aarde en daarbuiten. Er is een harmonie onder de mensen gebaseerd op de Natuurwet. Er zijn andere manieren van met elkaar omgaan waardoor levensenergie stroomt, mensen boven zich zelf uitstijgen, etc. Spreekt dit jou aan?
Wijzelf ervaren dit Opstaan uit het reptielenbewustzijn als een persoonlijk proces en vooral een innerlijke revolutie in een externe wereld c.q. het script die razend snel aan het veranderen is. De kunst is wel om met onze aandacht bij en in onszelf te blijven en de externe wereld te laten zijn voor wat het is. Alles staat momenteel voor ons en veel mensen op losse schroeven. Echter het is ook onze ervaring dat wanneer jij Op Staat en in jouw Oorspronkelijke Mensbewustzijn gaat staan er zich een andere wereld openbaart in jouw dagelijks leven. Mocht zich dan een verstoring in jouw realiteit aandienen waarop jouw neurologische systeem reageert, merk dit op (benoem het) waardoor het energetisch veld en de tastbare verstoring in jouw realiteit zich letterlijk terugtrekt. Dit interne werk vraagt wel focus en zoals ze zeggen: “Oefening baart kunst!”.
Besef dat fier recht gaan opstaan voor jouw waarheid, voor jouw Oorspronkelijk Mensbewustzijn, te vergelijken is met topsport en een fulltime job. Het is als een spier die getraind moet worden na duizenden jaren van inactiviteit die opnieuw moet leren gebruikt te worden waarvoor het bedoeld is. Dit is de uitdaging voor een ieder van ons om bij wijze van spreken elke minuut onze keuzes oordeel-loos waar te nemen en de benodigde spieren verder te ontwikkelen. Hierdoor stopt de herhaling van scenario’s en stappen en is jouw creatievermogen een krachtige manifestatiekracht in het NU. Het is ons Oorspronkelijk Bestaansrecht om à la minuut te creëren wat we nodig hebben, het is wie we zijn!

Onvermijdelijke transitie

Het is voor het eerst in de Galactische geschiedenis dat het Collectief Oorspronkelijk Mensbewustzijn NU de tijd en ruimte claimt om te leven, te Zijn en te creëren vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. En jij bent daar onderdeel van!
Wat dit voor jou (en jouw geprogrammeerde identiteit) betekent of welke consequenties dit mogelijk zal hebben, één ding is helder: op de oude voet verder gaan is onmogelijk. Je voelt dat je steviger in Jezelf staat of wilt gaan staan om de stap te zetten die alleen jij kan zetten omdat jij voelt dat het vanuit jouw Power Within komt. Je kunt niet anders dan jezelf zijn en de eerste stap zetten die een expressie is van wie jij Oorspronkelijk bent.
Ook wijzelf hebben deze stap en vervolgstappen gezet en ook al zijn wij samen, dit is in onze ervaring een puur persoonlijk en individueel proces. Ja, het is fijn om met elkaar te sparren, ervaringen te delen en elkaar aan te moedigen, maar uiteindelijk moest ook ieder van ons alleen dwars door de angst en pijn heen om ‘ons geprogrammeerde bestaan en houvast in het reptielenbewustzijn te verliezen’. Er is geen recept of truc voor, maar wat wij wel ervaren hebben is dat ons Oorspronkelijk Mensbewustzijn aangewakkerd is door onze eerste beslissing om de stap te zetten en dagelijks krachtiger wordt met elke volgende stap die we zetten.
Opstaan in het Oorspronkelijk Mensbewustzijn is, in onze waarneming, precies de reden waarom we hier nu met z’n allen aanwezig zijn op dit moment in deze tijdlijn.
alignment

Galactisch Succes

Alleen al het feit dat het Oorspronkelijk Mensbewustzijn in jou leeft en niet klein te krijgen is, betekent dat jouw Wezenlijke Zelf sterker is dan alles wat er in jouw geprogrammeerde bestaan aan sabotage afgevuurd is. Hierdoor heb Jij de tijdlijn van de terugkeer van het Oorspronkelijk Mensbewustzijn definitief gemaakt in jouw LEVEN.
Jouw hoge frequentie en weer ruimte geven aan jouw Oorspronkelijke Mensbewustzijn waardoor je in jouw dagelijks leven andere keuzes maakt verandert de wereld en is letterlijk de doodsteek voor het reptielenbewustzijn en daarmee de Power over Others-structuur.
We zien wereldwijd steeds meer mensen die Opstaan in het Collectieve Oorspronkelijke Mensbewustzijn door andersoortige keuzes te maken. Hierdoor ontstaan, wat wij noemen, Bloesempunten , die het netwerk van hoge frequentie versterken waardoor het Oorspronkelijk Mensbewustzijn steeds groter en krachtiger wordt en uiteindelijk de Oorspronkelijk Mens weer in Ere is hersteld. Dit is onderdeel van het wereldwijd uitrollen van het Aarde Herstelplan waar we, precies NU, midden in zitten.

Jolande & Niek
12 November 2021, update 20 November 2021
Terug naar de inhoud