Onbekend maakt Vrij - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Onbekend maakt Vrij

We horen je bijna zeggen het is toch Onbekend maakt Onbemind? Inderdaad, zo is het gezegde. Echter in het dagelijks leven werkt het gezegde als een op angst gebaseerd commando. Terugkijkend op alles wat gebeurd is in 2020 met als klapstuk de gepresenteerde werkelijkheid van de gebeurtenissen rondom de verkiezingen in Amerika en de impact daarvan laten zien, dwingen ons bijna om anders om te gaan met de gepresenteerde werkelijkheid.
We zitten, in onze waarneming, midden in de implementatie op Aarde van de tijdlijn waarin bewustzijn opengaat en de mens zijn soevereiniteit en autonomie claimt. Een realiteit waarin we als mensheid samenleven in vrede, respect, tolerantie en vrijheid. Een wereld die groter blijkt dan de Aarde en waarin contact met buitenaardse beschavingen een gewoon goed is.

We weten de uitkomst, alleen de reis er naar toe is onbekend

Hoe schril in contrast met de uitkomst die we weten, staan de berichten over de gepresenteerde werkelijkheid die we zien en horen op het nieuws van de TV, internet en andere media. Dit contrast gaf op 6 januari een ongemakkelijk gevoel en onrust in het lichaam bij ons en veel andere mensen. Tijdens het waarnemen van onze fysieke reacties, vertaald door ons brein, kwam als thema ‘onbekend, niet weten’ naar boven.
not knowing evkoes fear

Het onbekende niet weten

Terugkomend op het gezegde “Onbekend maakt onbemind” gingen we dieper kijken naar het hologram van het Onbekende. Allereerst zien we Onbekend als een onbeschreven blad. Het is een ruimte, een leegte, die al dan niet in of opgevuld kan worden. De volgende vraag komt daarbij direct op: “Door wie of wat zou dit waarmee opgevuld kunnen worden ten behoeve van wat of wie?
Vervolgens zien en herkennen we het brein in samenwerking met het neurologische systeem als een matrix in het lichaam. Dus de mens die reageert als een matrix binnen de Matrix, of om het anders te zeggen een interne matrix die resoneert met de externe matrix van de gecontroleerde werkelijkheid. Er kunnen nu twee reacties ontstaan: het meegaan met de uitwendige Matrix (verslaafd eraan met een geprogrammeerde reactie die uiteindelijk routine wordt) of loskoppelen van de externe matrix en autoriteit nemen over de interne matrix.
Dit laatste betekent regelrecht door de neurologische reacties heengaan en zo in het ‘niet weten’ komen. Dit vraagt moed, vertrouwen in je Eigen Wijsheid en de uitkomst, maar ook om niet alles wat je denkt en voelt te geloven (en te uiten - waar te maken - in de externe matrix). Deze gedachtes en gevoelens kunnen immers echo’s van zowel de interne als externe matrix zijn.
Uitzonderingen daargelaten, reageren de meeste mensen conform de eerdergenoemde fysieke en neurologische reacties met een keuze voor veiligheid en liefst gegarandeerd lijfsbehoud. Vandaar dat het onbekende in de volksmond niet bemind is en bij voorkeur dan ook vermeden wordt.

Het Onbekende opzoeken

Het onbekende kan ogenschijnlijk voorstelbaar zijn, zoiets als een nieuwe opleiding, een nieuwe liefde, etc., maar het kan ook niet voorstelbaar zijn zoals de toekomst. Het onbekende is niet gestaafd door zichtbare dan wel tastbare bewijzen van primair ‘overleven’ en vervolgens vertaalt het brein (software)  de signalen als ‘gevaar’ waarop het neurologische systeem onmiddellijk in actie komt.
In de leegte van het Onbekende reageert het brein in eerste instantie overactief (soms te vergelijken met paniek) met allerlei gedachten en oplossingen om het getriggerde neurologische systeem acuut te kalmeren. Het brein kent immers geen voorstellingsvermogen, slechts het voortborduren op of het herhalen van bestaande concepten. Het brein zal daaromde leegte opvullen met een 1 of een 0 (bekende concepten voor het brein). De fysieke innerlijke matrix zal dit zoeken in de externe matrix, de gepresenteerde wereld van iets of iemand die (ogenschijnlijk) de autoriteit is dan wel heeft om een 1 of een 0 te bieden.
We hebben dit laatste ook onderzocht en voelden de zuigende zintuigelijke werking van de externe matrix die de leegte van de onbekende toekomst maar al te graag en steeds weer opnieuw wilde opvullen (lees ons blog over zintuigen). Het is dan ook de rol van onder andere de Main Stream Media om die leegte voor jou op te vullen met geprogrammeerde berichtgeving ten behoeve van derden. Letterlijk zou het alle tijd en aandacht kunnen claimen waardoor er geen stilte en ruimte over zou blijven om waar te nemen en te luisteren naar onze eigen Hart Informatie.

De leegte van het onbekende omarmen

In onze waarneming en ervaring is de leegte van het onbekende omarmen meer dan je brein, je hoofd, tot stilte brengen. Het niet weten vol-ledig ervaren verruimt je bewustzijn waardoor er een Innerlijk Weten ervaren kan worden. In dit Innerlijk Weten vind je mogelijke uitkomsten en ervaar je vertrouwen in het kiezen van jouw pad naar een uitkomst, ongeacht hoe de interne of externe matrix zich ook toont. Bedenk dat het soms nodig is om eerst van A naar B te gaan om bij C of D te kunnen uitkomen.
Infinite possibilities
In onze waarneming en ervaring is de leegte van het onbekende omarmen meer dan je brein, je hoofd, tot stilte brengen. Het niet weten vol-ledig ervaren verruimt je bewustzijn waardoor er een Innerlijk Weten ervaren kan worden. In dit Innerlijk Weten vind je mogelijke uitkomsten en ervaar je vertrouwen in het kiezen van jouw pad naar een uitkomst, ongeacht hoe de interne of externe matrix zich ook toont. Bedenk dat het soms nodig is om eerst van A naar B te gaan om bij C of D te kunnen uitkomen.
Dwars door de leegte van het onbekende gaan zorgt ervoor dat je erachter komt en ervaart dat je Al-Tijd Al-Wetend bent geweest. Het brein valt stil en jouw Hart spreekt. Het genereert levensenergie in jezelf voor jezelf waardoor jij waarachtig Zelfvoorzienend bent op jouw pad
Hoe de buitenwereld zich ook toont, hoe jouw brein en neurologische systeem daarop ook reageert, welke programma’s in jouw software ook getriggerd worden, deprogrammeer ze en focus op jouw Hart Informatie en Innerlijk Weten. Laat die informatie leidend zijn voor jouw realiteit, hoe jij in jouw leven wilt staan. Het Innerlijk Weten genereert het Licht en Bewustzijn die de uitkomst al gecreëerd hebben.Jolande & Niek
10 Januari 2021.
Terug naar de inhoud