Hart & Zijn - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Hart & Zijn

In de voorgaande blogs hebben we veel geschreven over de effecten van de Matrix op ons leven en hoe we daarmee om kunnen gaan. Echter die wereld nadert rap zijn einde. We zijn in de laatste fase van de Grote Verandering waarna, zoals wij dat zien, de mensen vol-ledig uit het Hart en als Oorspronkelijk Mens kunnen leven. De geprogrammeerde Human Doing (de doener) gaat over in de Human Being (Zijn). In dit blog willen we dieper in gaan op het ‘Hoe nu verder’ vanuit het Hart.
Great Change

Het brein controleerde; het Hart vertrouwt

De transitie die wij nu met z’n allen maken is levensbedreigend voor de geprogrammeerde persoonlijkheid in de Matrix omdat het Hart nu de leiding krijgt of al heeft. Door het wegvallen van de oude controle- of referentiepunten kunnen het brein en daarmee ook het verbonden neurologische systeem in eerste instantie hun houvast kwijtraken. Normale reacties zijn bijvoorbeeld verwarring, de weg kwijt zijn, onzekerheid, reageren als een ‘kip zonder kop’ en losgeslagen zijn.
Daarom is het essentieel om het brein en het neurologische systeem te defragmenteren door het te koppelen aan het fysieke Hart als houvast. Dat doe je door, vanuit jouw intentie en voorstellingsvermogen, een galactisch commando te geven, bijvoorbeeld: "Alles wat gefragmenteerd is, is nu gedefragmenteerd". Vervolgens voel je de energie eerst in jouw hoofd, daarna in jouw Hart, daarna laat je deze twee energievelden samensmelten.
Daarmee herschrijven we elke vorm van controle (gedachten en gevoelens) in ons brein vanuit ons Hart en transformeren we naar Vertrouwen. Elk brein dat samenwerkt met het Hart in harmonie met de Aarde, om zo het beste uit elk mens te halen, kent geen stress of overspannen neurologisch systeem. Alles in de geest en het lichaam, kortom in ons Bewustzijn, functioneert in een Natuurlijke Balans dienstbaar aan de Force of Life.
We kunnen de komende dagen, de zogenaamde donkere dagen voor Kerst, nog wel te maken krijgen met het Reptielenbewustzijn en ons Reptielenbrein, maar hun kracht zal gaandeweg verder afnemen. We kunnen ons zelf versterken door bewust aanwezig te zijn in het Nu en terug te keren naar het Hart. We willen je hiervoor graag een ingang aanbieden als ondersteuning.

In het dagelijks leven Geen-reactie-geven & Terug naar ‘In het Hart zijn’

Herinner je dat het in feite de persoonlijkheid is die reageert wanneer het getriggerd wordt door wat er gezegd en/of gedaan wordt in het dagelijks leven. De trigger kan echt iets heel klein zijn, maar is dan wel verbonden aan een oud trauma (dat we willen vermijden). Ons huidige neurologische systeem heeft nu nog een snelweg naar ons reptielenbrein in ons hoofd en doorgaans een klein landweggetje naar ons Hart. Echter, ons Hart komt van nature in eerste instantie altijd met No-Response (Geeft geen reactie). Door daar jouw focus op te richten ontneem je het agerende systeem of een ander de oogst van jouw energie (reactie) en zal de onrust uiteindelijk stoppen. De hamvraag die jij jezelf kunt stellen is: “Vanuit welk veld wil jij reageren; vanuit jouw Hart en bron of vanuit jouw getriggerde persoonlijkheid?”
crosssing
De oefening kent de volgende stappen:
  1. Merk op dat je getriggerd bent en neem (letterlijk) een stap terug;
  2. Geef het commando in jezelf: “Alles wat gefragmenteerd is, is nu gedefragmenteerd”.
  3. Stop met reageren op en nadenken over de gebeurtenis; geef het geen aandacht meer;
  4. Ga met je aandacht naar jouw hart, voel letterlijk jouw energie daar en voel de Waarheid;
  5. Adem door en merk op dat jouw reactie vervaagt en tenslotte verdwijnt. Een verschuiving in bewustzijn heeft plaatsgevonden; je zit weer in jouw Oorspronkelijk Mens Bewustzijn..

De weg vooruit vanuit het Hart

Oefening baart kunst en in onze ervaring geldt dit ook om het landweggetje te transformeren in een snelweg naar het Hart.. Hierdoor zal bij een eventuele trigger jouw Hart als vanzelf neutraal reageren en zich niet laten trekken in het zwarte gat van de gebeurtenis. Tegelijkertijd verkleint het oude energieverslindende systeem in jouw bewustzijn en in het collectieve bewustzijn en zal er in jou steeds minder aanhaking voor triggers zijn. Zodoende heb je elk moment van de dag de keuze voor de aansturing in jouw leven en de realiteit die jij creëert: vanuit jouw Hart of vanuit de geprogrammeerde brein/neurologische systeem. Dit betekent een bewust gewaarZijn opbouwen vanuit welke aansturing je denkt, voelt en reageert.
Door te leven vanuit het Hart, voelen we niet alleen anders, we handelen ook anders. Een ieder van ons resoneert dan met andere personen die ook vanuit het Hart leven. Dit is waarom we met die personen een natuurlijke click hebben (zonder dat het brein het kan begrijpen).
Doordat de planeet Aarde ook een Hartsveld heeft ontstaat er zo een krachtig Hart-resonantieveld of het Hart-frequentieveld.
Dit is de Grote Verandering voor de Mensheid en de planeet.

Zijn in het Hart-frequentieveld

Het Hart-frequentieveld wordt vergroot door de Hart-tot-Hart-verbindingen tussen mensen in een groep (bijv. gezin, vrienden, onbekenden, etc.) die samen een creatie willen manifesteren vanuit hun Hart en met levensenergie. Het Hart-frequentieveld is zo krachtig, dat elke dissonantie van zelf-sprekend afwezig is.
Stel je voor dat je de kikker bent in de pan met langzaam opwarmend water (vergelijking met de Matrix met alle beïnvloedingen) en dat je nu ineens in de vrije natuur leeft zonder die invloeden. In onze overtuiging komen dan allerlei eigenschappen naar boven bij de Mens die wij als Oorspronkelijk zouden noemen.
Er is bijvoorbeeld een natuurlijke compassie; er wordt als vanzelf samengewerkt waarbij synergie en afstemming tot hogere doelen centraal staan. Immers, ons Hart heeft altijd een groter belang voor ogen dan alleen het eigen belang en heeft gelijkwaardige aandacht voor alle belanghebbenden.

alignment

Co-creëren vanuit het Hart

Vanuit het Hart creëert de mens als creator in de flow van levensenergie. Vanuit deze flow komt de levensenergie weer terug bij de creator in de vorm van de manifestatie. Zowel de creatie als de manifestatie is levensenergie; de zoeker en het gezochte zijn hetzelfde. Andersom, wanneer de creator in de weerstand schiet en de deur dicht doet naar de manifestatie, komt de terugkerende levensenergie voor een dichte deur te staan en zal de creator geen manifestatie van zijn creatie ervaren. Het blijft een wonderlijke ervaring om te voelen wanneer de Levensenergie door je heen stroomt en de creatie, zonder bemoeienis van het brein c.q. de persoonlijkheid, van-Zelf-Sprekend manifesteert.
De volgende logische stap is dat we als Oorspronkelijk Mens samen gaan creëren, co-creëren. Co-creëren, dat meer is dan samenwerken en taken verdelen, is het creëren van een basis om gezamenlijk iets op te bouwen, te manifesteren. In co-creëren zijn alle deelnemers gelijkwaardige scheppers in elk deel van de manifestatie. Het is een groep mensen die in gelijkwaardigheid de Visie, Missie en Strategie formuleren en bezitten voor hun familie, organisatie, bedrijf, club, project, stichting, enzovoort.
alignment
Co-creëren dient het groter geheel van Levensenergie laten stromen vanuit het Hart-frequentieveld. Het kost geen levenskrachtenergie maar genereert juist levenskrachtenergie voor alle betrokkenen. co-creëren vindt plaats in een energieveld dat gedragen wordt door alle mensen in de groep en waarin ieder eigenaar is van de weg vooruit.

De Grote Verandering

Door het gezamenlijke leven vanuit het Hart, zijn wij allen daarom de Grote Verandering en daar is niets tegen te doen. Hierdoor zal de mensheid weer als Oorspronkelijke Mens kunnen leven op deze planeet. Het gehele Hart-resonantieveld van de Aarde en haar bewoners zorgt zo voor het herstel van de hack van 16.500 jaar geleden en zo wordt de letter ‘h’ in Engelse vertaling van onze planeet Aarde, ‘Earth’ weer op de juiste plek gezet: ‘Heart’.
Op deze manier is de planeet Aarde (‘Heart’) weer in de Oorspronkelijke positie als Hart van de Light Multiverse. Deze Galactische Eenheid van Hartfrequentie is alles omvattend en alles wat zich daarin beweegt en niet mee resoneert verdwijnt. Alles is vergeven!Jolande & Niek
19 December 2021
Terug naar de inhoud