Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact
Home EN_Home


Awakening Journey - Waarnemen in Bewustzijn

Onder de titel Awakening Journey beschrijven wij onze ont-dekkingstocht in het waarnemen in Bewustzijn in ons dagelijks leven.

Wij beschrijven onze waarneming over hoe de Mens als Oorspronkelijk Bewustzijn, dusdanig gehackt is, dat we nu in deze 3D-realiteit (matrix) nog maar voor 1% van het Oorspronkelijk Bewustzijn gebruik kunnen maken.

Hoe wij dit terug zien en ervaren in onszelf en in de wereld, dus in ons hologram, beschrijven we met als doel de lezer te inspireren om ook zelf in het dagelijks leven op onderzoek te gaan. De Awakening Journey betreft onze reis om ondanks het versnipperde Bewustzijn in een gecontroleerde werkelijkheid onze Grootsheid te Her-Inneren en onze Heelheid terug te claimen. Kortom, onze autoriteit te nemen in een gecontroleerde werkelijkheid en te zien welk effect dit heeft om als Oorspronkelijke Mens weer te leven.

De blogs dienen ter inspiratie & plezier voor ons Zelf en voor jouw Eigen Wijsheid, jouw Autoriteit en Zelf-Onderzoek.

In het drop-down menu, is de bovenste titel de meest recente blog.

Veel leesplezier,

Jolande & Niek