Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact
Home EN_Home


Autoriteit nemen - Deel 3 van de Trilogie

In deel 1 Power Within en deel 2 Reptielenbrein van deze trilogie hebben wij onze waarneming beschreven over hoe de Mens als Oorspronkelijk Bewustzijn, dusdanig gehackt is, dat we nu in deze 3D-realiteit (matrix) nog maar 1% Bewustzijn gebruiken van de oorspronkelijke 100%.

Hoe wij dit terug zien en ervaren in onszelf en in de wereld, dus in ons hologram, gebruiken we om onze Awakening Journey te beschrijven met als doel Inspiratie. De Awakening Journey betreft onze reis om van een versnipperd Bewustzijn in een gecontroleerde werkelijkheid, onze Grootsheid te Her-Inneren en onze Heelheid terug te claimen. Kortom, onze autoriteit te nemen in een gecontroleerde werkelijkheid en te zien welk effect dit heeft.

Human race, get of your knees!

Een passende oproep van David Icke is: “Human race, get of your knees”  en dit is eigenlijk de essentie van wat ons, als mensheid, NU te doen staat in de matrix. Op gaan staan in ons volle kracht, rug recht, zichtbaar en de agenda Power Within dienen.
Hoe ons neurologische systeem en Reptielenbrein hier een stokje voor steken maakt dat het “op GÀÀN staan” – de beweging van geknield naar staan – doorspekt is met een fysieke sensatie, die ons brein kan vertalen als angst.

Hier ligt precies de onlogica van verandering voor de geprogrammeerde Persoonlijkheid, deze beweging brengt het voortbestaan van de soort in gevaar. Hiermee loopt het ingevoegde programma vast, wordt de beweging van opstaan gezien als onnatuurlijk.

Voor een vogel die geboren is in een kooi,
is vliegen een ziekte.

Dat is ook de reden dat Persoonlijkheden elkaar in het gareel houden en wij eigenlijk geen externe schapenhond nodig hebben, we zorgen er zelf wel voor dat we als makke schapen in de pas blijven lopen en de autoriteit buiten onszelf blijven volgen – Power over Others.

Autoriteit nemen versus Power over Others

In ons onderzoek liepen we aan tegen de smalle grens tussen Autoriteit nemen en Power over Others.

Herken je de reactie in jezelf, wanneer de ander jou triggert en jij de ander als repliek de mond  snoert op een niet mis te verstane wijze? Het gevoel van boosheid, beledigd zijn en de adrenaline die door je lijf dendert. Jij zult niet buigen!

Als door een wesp gestoken zijn en meteen in de reactie schieten (reactieve impulsen) is vanuit de Persoonlijkheid en is meegaan in de agenda Power over Others.

Herken je de reactie in jezelf, wanneer de ander jou triggert en jij de wespensteek misschien wel voelt, maar de reactieve impuls (vechten/vluchten/freeze) laat passeren? Het gevoel van innerlijk rust die aanwezig is waarin je neutraal, helder en duidelijk je reactie geeft, of in alle rust er voor kiest niet te reageren. Hoe dan ook, je weet dat het niets met jou te maken heeft..

Vanuit de Waarnemer reageren, neutraal, helder en duidelijk is Power Within.

Van Versnippering naar Heelheid

Laten we, in het kader van ons onderzoek, er even vanuit gaan dat iedereen met een versnipperd Bewustzijn hier op Aarde geboren wordt. Hierin zullen ongetwijfeld gradaties zitten, de ene Persoonlijkheid zal een meer versnipperd Bewustzijn hebben dan de andere.

We maken allemaal de keuze òf en in welke mate we tijd besteden in ons leven aan Zelfonderzoek en Bewustwording. Voor de mensen die hier bewust voor kiezen is de reis van Versnippering naar Heelheid gestart.

In deze reis van Zelfonderzoek en Bewustwording, ontmoeten we gelijkgestemden, verzamelen we informatie via allerlei media en bronnen, wisselen we ervaring en informatie uit en komen we de meest uiteenlopen gradaties van Versnippering en Heelheid tegen in het Bewustzijn van mensen.

In onze waarneming en onderzoek hebben we gekeken naar de aantrekkingskracht van een persoon met (meer) Heelheid voor iemand die een meer Versnipperd Bewustzijn kent. De Heelheid van de ene persoon kan als plakband fungeren in de Versnippering van de andere persoon, waardoor de laatste persoon zichzelf meer Heel en compleet voelt in het contact met de ander. De Persoonlijkheid ervaart dit doorgaans als (een vorm van) Verliefdheid.

Het kan zelfs zo aangenaam zijn voor de met plakband aan elkaar geplakte Versnippering, dat deze Persoonlijkheid er voor kiest de reis van Zelfonderzoek en Bewustwording (tijdelijk) te staken, er lijkt geen nood meer. Immers, “het zielenmaatje is gevonden.”

De Versnippering kan ook aanwezig zijn in een bepaald gebied in de Persoonlijkheid en in dezelfde Persoonlijkheid kan Heelheid aanwezig zijn in een ander gebied. Bijvoorbeeld: Iemand is heel bescheiden, denkt in eerste instantie aan de ander en vindt het lastig zelf ruimte in te nemen of iemand kan heel goed eigen ruimte innemen, maar vindt het lastig om ook aan de ruimte van de ander te denken.
Dit kunnen we terugzien in  relaties, waar twee mensen elkaar aanvullen tot een Heelheid en is deze gezamenlijk gevormde Heelheid hun verbinding. Met andere worden, ze maken elkaar compleet, maar blijven zelf incompleet.

Dit kan allemaal onderdeel zijn van onze reis, ons Zelfonderzoek. We groeien immers naar steeds meer Heelheid en Autonomie, we zijn allemaal onderweg.

Wat is Heelheid en hoe bereiken we dat dan?

In onze ervaring is Heelheid in deze gecontroleerde realiteit, de samenwerking van ons Wezenlijke Zelf (ons oorspronkelijk Bewustzijn die er voor gekozen heeft mee te doen aan dit experiment – deel 2 Trilogie) en de Persoonlijkheid die we hebben gekregen in deze matrix. De samenwerking houdt in dat we de programmering van de Persoonlijkheid die gedicteerd is door de matrix, gaan herschrijven met wat wij, afgestemd op ons Wezenlijke Zelf, nodig hebben om onze deelname aan dit experiment tot een succes te maken.

Hierbij is Zelfonderzoek een essentieel onderdeel, wat betekent de integratie van de onbegrepen stukjes (versnippering)  van de Persoonlijkheid (oftewel Ego). Daarnaast is een paradigma verschuiving in ons Bewustzijn van belang, wat betekent dat we het ondenkbare durven denken, zien en onderzoeken. En een grote dosis moed en doorzettingsvermogen is nodig om alle  weerstand van onze Persoonlijkheid te weerstaan om zo dwars door de illusie van Angst heen onze Heelheid te ervaren.

De invulling van deze reis is voor iedereen uniek

Onze ervaring is steeds weer dat onze reacties op dat wat in ons hologram gebeurd, van essentieel belang is voor de inzichten, realisaties en toename van Heelheid die we ervaren. Reageren we vanuit de Persoonlijkheid of reageren we vanuit de Waarnemer annex ons Wezenlijke Zelf?

Het resultaat van consequent Zelfonderzoek, consequent terug gaan naar de Waarnemer in ons, de tijd nemen voor het onderzoek, de tijd nemen voor een Bewuste (re)actie,  de tijd nemen om waar te nemen, het geduld opbrengen om te mogen leren zien, luisteren, voelen voorbij de gepresenteerde werkelijkheid, de compassie wanneer we een uitglijder maken – is daadwerkelijk het effect daarvan ervaren in ons zelf. De effecten die wij ervaren, zoals toenemend vertrouwen en hoe bevrijdend het is om vanuit ons Wezenlijke Zelf Autoriteit te nemen voor de Power Within, zijn doorslaggevend voor ons om door te gaan met onze reis.

Het geschenk van de Heelheid

Bijzonder is ook te ervaren hoe leven vanuit onze Power Within onze relatie heeft verdiept. Toen we in 1999 trouwden hebben we uitgesproken dat wij “achter de maskers zouden kijken”, dat hebben we gedaan en doen we nog steeds. Inmiddels zijn we een Aards en Galactisch Team geworden en het morfisch veld reageert daar op. We zien het veld gedragen door Power Within bekrachtigend reageren op onze Power Within; wonderlijke dingen gebeuren wanneer we in ons Vertrouwen zijn.

Uiteindelijk trekt het Veld van Power over Other’s zich terug. We zijn geen voeding voor dit ondermijnende veld, wanneer we in onze Innerlijke Kracht blijven, gepassioneerd in ons Hart Aan-Wezig Zijn.

Zie hier het belang en het geschenk van Heelheid voor de Mensheid en het Bewustzijn in alle Dimensies. Wij allemaal dragen hier aan bij door elke stap die we zetten in onze persoonlijke Awakening Journey en deze te delen met onze mede-reiziger(s) ter inspiratie en plezier.

Filmtip bij deze blog: After Earth

Jolande en Niek
Mei 2018